Yoga

Lees eerst de nieuwspagina!

Raja Yoga yoga_1
Het doel van yoga is de mens dichter bij zichZelf te brengen om zo geïnspireerd en vrij in het leven te kunnen staan. De beoefening van yoga heeft een positief effect op het welzijn en de lichamelijke en emotionele gezondheid.
De yogalessen zijn o.a. gebaseerd op de Yoga Sutras van Patañjali. Onderdelen die we beoefenen zijn: yamas en niyamas (leefregels), asanas (lichaamshoudingen), pranayama (ademhalingsoefeningen), pratyahara (terugtrekking van de zintuigen), dharana (concentratie), dhyana (meditatie) en samadhi (eenwording). De manier van uitvoering van de asanas is mede geïnspireerd door Feldenkrais en Critical Alignment Yoga. Kijk voor het lesaanbod in de agenda.

Voor mensen die veel klachten hebben, kan het soms lastig zijn in een groep mee te doen. Een aantal individuele lessen bestaat dan tot de mogelijkheid. In die lessen kun je vertrouwen met je eigen lichaam opbouwen en toewerken naar deelname in een groepsles.
Kosten: € 40,00 voor een les van één uur.

Ervaringen van een yogaleerling
“Sinds een aantal maanden komen we wekelijks met een groepje 55-plussers naar yoga bij Monique Buijs. Erg plezierig! Het helpt heel erg goed om de stress van de werkdag kwijt te raken. Ik merk dat, gedurende de les, mijn ademhaling dieper en rustiger wordt. 
Monique houdt veel rekening met de mogelijkheden en beperkingen van ons lichaam, en weet steeds weer een oefening te bedenken die we allemaal kunnen doen. Elke les is weer anders dan alle vorige lessen, terwijl er steeds ook herkenbare elementen in zitten. We komen met plezier, en het doet ons goed!”
Gerda

Yoga in de psychiatrie
Voor mensen met psychiatrische problematiek is er yoga op Dagactiviteitencentrum De Boeier van GGz Centraal. Zowel  ambulante als klinisch opgenomen cliënten zijn welkom deel te nemen aan de lessen. De lessen bestaan uit een deel meditatie, lichaamshoudingen, ademhalingsoefeningen en een stukje filosofie. Mindfulness is de basishouding in de lessen die wordt aangeleerd. Zie de agenda voor het rooster.

Raja Yoga Basisopleiding
In dit basisjaar oefenen we intensief met alle onderdelen van de Raja Yoga. Naast de praktische oefening bestuderen we klassieke yogateksten om een grondige kennis te ontwikkelen van de yogafilosofie, zodat dit ons kan steunen in het gaan aanleren van yoga als levenshouding.

Na de basisopleiding is het mogelijk door te stromen naar de 3-jarige docentopleiding of verdiepingsopleiding.

Raja Yoga Verdieping / Docentenopleiding 1
In dit eerste verdiepingsjaar gaan we een stap verder met onze eigen yogabeoefening en met bestudering van de klassieke yogawerken. Belangrijk dit jaar is ook de verdieping van de meditatie. Daarnaast is er aandacht voor anatomie in relatie tot yoga en bewegingsleer.
De inhoud van deze verdiepingsopleiding is vergelijkbaar met die van de docentopleidingen van andere Raja Yogascholen.

Trauma-Sensitive Yoga
Voor mensen die ernstige trauma’s hebben opgelopen en daar nog dagelijks de gevolgen van ondervinden, is er trauma-sensitive yoga. Deze vorm van yoga is ontwikkeld door Bessel van der Kolk en David Emerson van het Trauma Center in Brookline, Massachusetts. In deze lessen werken we op een zachte en aandachtige manier om het contact met het lichaam te herstellen en zo weer langzaam aan vertrouwen in het eigen lichaam op te bouwen. In de lessen leer je steeds weer dat jij zelf de touwtjes in handen hebt, dat alles wat je doet jouw keuze is en leer je de ‘normale’ gevoelens in je lichaam herkennen.

Denk je dat deze vorm van yoga jou iets kan bieden? Neem dan contact met mij op.
Zorginstellingen of huisartsen die patiënten hebben, die bij deze vorm van yoga gebaat zouden kunnen zijn, kunnen eveneens contact met mij opnemen.

Geef een reactie